M-33-70-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBYSTRZYCA KŁODZKA 1959400 dpidetails