M-33-70-A-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSTARA BYSTRZYCA 1958400 dpidetails