M-33-7-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKRZYSTKOWICE 1985400 dpidetails