M-33-7-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaCHOCICZ 1985400 dpidetails