M-33-69-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaORLICKÉ ZÁHOŘÍ 1959400 dpidetails