M-33-59-C-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPACZKÓW 1958400 dpidetails