M-33-59-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSKOROSZYCE 1957400 dpidetails
MapaSKOROSZYCE 1988400 dpidetails