M-33-59-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKAMIENNIK 1988400 dpidetails