M-33-59-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLIPNIKI 1959400 dpidetails