M-33-59-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSZKLARY 1957400 dpidetails
MapaSZKLARY 1988400 dpidetails