M-33-58-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLĄDEK ZDRÓJ 1958400 dpidetails
MapaLĄDEK ZDRÓJ (2) 1958400 dpidetails