M-33-58-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaTRZEBIESZOWICE 1958400 dpidetails