M-33-58-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKAMIENICA 1958400 dpidetails