M-33-58-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKROSNOWICE 1988400 dpidetails