M-33-58-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPRZYŁĘK v.1 1959400 dpidetails
MapaPRZYŁĘK v.2 1959400 dpidetails