M-33-58-B-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 1957400 dpidetails