M-33-57-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKUDOWA ZDRÓJ 1960400 dpidetails