M-33-48-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaOLDRZYSZOWICE 1988400 dpidetails