M-33-47-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGRODKÓW 1988400 dpidetails