M-33-46-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaNIEMCZA 1957400 dpidetails