M-33-46-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaDZIERŻONIÓW 1957400 dpidetails