M-33-46-C-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMOŚCISKO 1957400 dpidetails