M-33-45-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWALIM 1968400 dpidetails