M-33-45-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMIEROSZÓW 1960400 dpidetails