M-33-45-C-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKAMIENNA GÓRA 1959400 dpidetails
MapaKAMIENNA GÓRA (2) 1959400 dpidetails