M-33-44-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMISZKOWICE 1960400 dpidetails