M-33-44-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaVELKÁ ÚPA 1960400 dpidetails