M-33-44-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPODGÓRZYN 1969400 dpidetails