M-33-43-B-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaJAROSZYCE 1985400 dpidetails