M-33-43-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaŚWIERADÓW ZDRÓJ 1986400 dpidetails