M-33-43-A-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaFRÝDLANT 1960400 dpidetails