M-33-34-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKOSTOMŁOTY 1974400 dpidetails