M-33-34-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBRZEG DOLNY 1972400 dpidetails