M-33-32-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaŚWIERZAWA 1957400 dpidetails