M-33-32-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPROBOSZCZÓW 1957400 dpidetails