M-33-32-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLUBOMIERZ 1985400 dpidetails