M-33-32-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaTOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 1985400 dpidetails