M-33-31-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGRYFÓW ŚLĄSKI 1985400 dpidetails