M-33-31-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGOŚCISZÓW 1985400 dpidetails