M-33-31-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSIEKIERCZYN 1985400 dpidetails