M-33-30-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGÖRLITZ 1988400 dpidetails