M-33-21-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPRZYCHOWA 1986400 dpidetails