M-33-21-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLUBIN 1986400 dpidetails