M-33-21-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaRUDNA 1986400 dpidetails