M-33-20-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBORÓWKI 1986400 dpidetails