M-33-20-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPIOTROWICE 1985400 dpidetails