M-33-20-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGOŚCISZOWICE 1985400 dpidetails