M-33-19-B-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
Mapa[zdj. lotn.] 1973400 dpidetails
MapaMAŁOMICE 1985400 dpidetails