K 37 Batum (1:1 000 000 Weltkarte)
MapaSuchum (Batum) 1939300 dpidetails
4 części obrazu połączone razem - the 4 parts of the picture combined together
MapaSuchum (Batum) 1939300 dpidetails
pn-zach część arkusza - the NW part of the sheet
MapaSuchum (Batum) 1939300 dpidetails
pn-wsch część arkusza - the NE part of the sheet
MapaSuchum (Batum) 1939300 dpidetails
pd-wsch część arkusza - the SW part of the sheet
MapaSuchum (Batum) 1939300 dpidetails
pd-wsch część arkusza - the SE part of the sheet