IX 21 (alt. A26±B43) Dryświaty (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaDryświaty 1923600 dpidetails
MapaDRYSWIATY 1923300 dpidetails
Mapa(IX-21) DRYSWIATY ark korekcyjny 1928600 dpidetails