IX 21 (alt. A26±B43) Dryświaty (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaDryświaty 1923600 dpidetails
MapaDRYSWIATY 1923300 dpidetails
MapaDRYŚWIATY 1923600 dpidetails
MapaDRYSWIATY ark korekcyjny 1928600 dpidetails